99gram.nl is een initiatief van het Centrum voor Eetstoornissen van Accare, een van de grootste kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen van Nederland. Op de site vind je bijna alles over eten, gewicht en uiterlijk. Ook kan contact gezocht worden met professionals via de chat, en met lotgenoten via het forum.

Wildeweg werd door de Ruimte Ontwerpers gevraagd te helpen bij het ontwerp. Illustraties door Anne van den Berg.