MS Benefiet is een initatief van muzikant Reinder van Raalte, met als doel bewustwording over Multiple Sclerose en het werven van gelden voor stichting MS Research. Alle grafische uitingen door Wildeweg Ontwerp. In nauwe samenwerking met ABC producties.

MS benefiet - samengesteld beeld


MS benefiet - logo

MS benefiet - poster

MS benefiet - poster

MS benefiet - programmaflyer

MS benefiet - programmaflyer achterzijde

MS benefiet - website

MS benefiet - cheque