NZCHT werkt vanuit het 1 + 1 = 3 principe, ofwel: “het geheel weerspiegelt meer dan de eenvoudige optelsom van de afzonderlijke delen”. NZCHT haalt het weten van individuele mensen aandachtig en vragenderwijs naar boven.” Aldus Roel Riepma, voor wie wij een naam, huisstijl en website ontwikkelden. En wij, dat zijn: Gewoon Biel, AZ ontwerp en Wildeweg Ontwerp.